Útvonal: TEMAKOROK

likviddemokraciaLikvid demokrácia: egy webes, közösségi döntéshozatali rendszer

Ez a demokratikus döntéshozatali modell igyekszik egyesíteni magában a képviseleti demokráciával elérhető szakértelmet és a közvetlen demokrácia előnyeit.

Ebben a modellben minden szavazópolgár minden kérdésnél maga döntheti el, hogy akar-e közvetlen szavazati jogával élni, vagy átadja-e azt másnak. Itt számos variáció szóba jöhet: teljes szavazati jog-átadás éppúgy lehetséges, ahogyan korlátozott, csak meghatározott témakörökre vonatkozó is. Különböző témakörökben különböző személyeknek vagy csoportoknak is átadható a szavazati jog. Természetesen az átadott szavazati jog bármikor, azonnali hatállyal vissza is vehető vagy megváltoztatható és a szavazópolgár bármikor dönthet úgy, hogy egy adott kérdésben közvetlenül, ő maga szavaz akkor is, ha az adott tárgykörre vonatkozóan (vagy általános érvénnyel) előzőleg már átadta valaki másnak a szavazati jogát.

Borda rendszerű szavazás: az általunk eddig megszokott szavazási rendszerrel ellentétben itt nem csak egy opciót választhatunk ki a szavazásra bocsátottak közül, elvetve az összes többit, hanem rangsorolhatjuk a lehetséges alternatívákat aszerint, hogy melyiket tartjuk a legjobbnak, melyiket még elég jónak, elfogadhatónak, rossznak ill. teljesen elfogadhatatlannak.

A szabályok vázlatos összefoglalása:

  1. Minden eldöntendő kérdést szavazásra bocsátunk.
  2. Minden választópolgárnak, minden kérdésben joga van közvetlenül élni a szavazati jogával és az adott kérdésben szavazni - akkor is, ha az adott témakörre vagy időszakra vonatkozóan (vagy általános érvénnyel) előzőleg már átadta valaki másnak a szavazati jogát (lásd lentebb).
  3. A választópolgár dönthet úgy, hogy egy-egy adott témakörben nem kíván közvetlenül élni a szavazati jogával, hanem átadja azt valaki másnak (másik szavazópolgárnak). Ez esetben a szavazás kiértékelésénél úgy tekintjük, hogy a szavazópolgár (aki az adott kérdésben közvetlen szavazatot nem adott le) ugyanúgy szavazott, mint az, akire átruházta a szavazatát.
  4. A választópolgár dönthet úgy, hogy egy adott időszakban semmilyen témakőrben nem kíván közvetlenül élni a szavazati jogával, hanem minden témakörre vonatkozóan, általános érvénnyel átadja azt valaki másnak (másik szavazópolgárnak). Ez esetben a szavazás kiértékelésénél úgy tekintjük, hogy a szavazópolgár (aki az adott kérdésben közvetlen szavazatot nem adott le) ugyanúgy szavazott, mint az, akire átruházta a szavazatát
  5. Szavazatot csak olyan személyre lehet átruházni, aki erre a feladatra (képviselet) vállalkozott.
  6. Aki mások képviseletére vállalkozik (azaz hozzájárul, hogy mások átruházzák rá a szavazati jogukat) az nem ruházhatja át másra a saját szavazati jogát.


A likvid demokrácia modellje teljes egészében tartalmazza a képviseleti demokráciát és a közvetlen demokráciát is!
Aki minden kérdésben közvetlenül kíván szavazni, megteheti, megvalósítva így önmaga számára a teljes bázisdemokráciát. Aki pedig inkább képviseltetné magát, az minden további nélkül átruházhatja másra vagy másokra a szavazati jogát, általános érvénnyel vagy meghatározottan, négy évre vagy más időtartamokra, megvalósítva így önmaga számára a képviseleti demokráciát.

A likvid demokrácia modellje elsősorban a nyílt szavazásokat támogatja, mivel ahhoz, hogy a szavazásra jogosultak felelős döntéseket tudjanak hozni abban a kérdésben, hogy kire ruházzák át a szavazatukat (kiket bíznak meg a képviseletükkel), illetve mikor vonják vissza ezt a megbízást, mikor módosítsák azt - tudniuk kell, hogy a megbízottjuk az egyes kérdésekben hogyan szavaz.

Ugyanakkor, a létező realitásokat figyelembe véve, indokolt esetben lehet titkos szavazásokat is rendezni. Ez főként olyan személyi jellegű kérdéseknél lehet hasznos, amikor a szavazás révén hatalommal ruházunk fel valakit valamilyen téren. Ilyen esetben a titkos szavazás megakadályozza azt, hogy a felruházott személy hatalmával esetleg visszaélve bosszút álljon azokon, akik ellene szavaztak. Ezért ez a program lehetőséget ad "titkos" és "szigorúan titkos" szavazások lebonyolítására is. "Titkos" szavazásnál a "csak saját nevükben szavazók" szavazata titkos, a "mások nevében is szavazó képviselők" szavazata nyilvános. "Szigorúan titkos" szavazásban mindenkinek a szavazata titkos, viszont az ilyen szavazásban a képviseleti megbízásokat nem vesszük figyelembe, mindenki csak a saját nevében szavaz.

Lásd még:
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9szv%C3%A9teli_demokr%C3%A1cia
Kalózpárt: http://kalozpart.org/likvid-demokracia/
Munkások újsága: http://muon.hu/on-line-tartalom/440-likvid-demokracia
Sogowave: http://www.sogowave.com/2013/05/likvid-demokracia-szilard-koztarsasag.html