Lezárult szavazások

Szűrés
Megnevezés Állapot Szavazás vége Nyílt/Titkos
Megszavaznád, hogy Magyarországon ingyenes legyen az internetelérés? Lezárt 2015-08-16 Nyílt
Megszavaznád-e, hogy Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a magyar alkotmány része legyen? Lezárt 2015-08-16 Nyílt
Milyen irányelvek mentén kellene szervezni a nagyvárosok közösségi közlekedését? Lezárt 2015-08-16 Nyílt
A kategorizálás admin feladat legyen vagy a userek is kezelhessék? Lezárt 2015-08-04 Nyílt
Új kategória struktúra Lezárt 2015-08-04 Nyílt
Próba szavazás az admin értesitő levél teszteléséhez Lezárt 2015-09-03 Nyílt
2. Próba szavazás az admin értesitő levél teszteléséhez Lezárt 2015-09-25 Nyílt
Egyetért e Ön azzal, hogy csak azok az üzletek legyenek nyitva vasárnap, amelyek szabad akaratukból így döntenek? Lezárt 2015-09-22 Nyílt
"Egyetért-e Ön azzal a magyar ifjúság védelme érdekében, hogy az a személy, aki 18 év alatti embernek ingyen vagy pénzért kábítószert ad, az tényleges, életfogytig tartó fegyházbüntetést kapjon? Lezárt 2015-09-22 Nyílt
Egyetért e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek szűnjön meg a mentelmi joga? Lezárt 2015-09-22 Nyílt
Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar választópolgárok hiteles tájékoztatása érdekében a választási törvényt úgy kell módosítani, hogy az önkormányzati, országgyűlési és európai parlamenti választásokon induló jelöltek számára kötelező legyen a nyilvános vita egymással szemben és az a jelölt, aki ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget ne indulhasson a választáson? Lezárt 2015-09-22 Nyílt
Egyetért e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az áfakártya bevezetésének érdekében? Lezárt 2015-11-01 Nyílt
Egyetért e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt annak érdekében, hogy Magyarország ívó –és termálvíz készlete ne kerülhessen külföldi tulajdonba,birtokba? Lezárt 2015-09-22 Nyílt
Egyetért e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt a szociális kártya bevezetésének érdekében? Lezárt 2015-09-22 Nyílt
Egyetért Ön azzal, hogy kétszázezer választópolgár kezdeményezése esetén az Országgyűlés alkosson olyan törvényt, hogy a halálbüntetés visszaállítására irányuló kérdésben véleménynyilvánító népszavazás kiírásra kerülhessen? Lezárt 2015-09-24 Nyílt
Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt? Lezárt 2015-09-24 Nyílt
Egyet ért ön azzal, hogy mindenki számára pihenőnap legyen a vasárnap és az üzletek zárva tartsanak? Lezárt 2015-09-24 Nyílt
Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény ne korlátozza a kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzlet nyitvatartási idejét? Lezárt 2015-09-24 Nyílt
Akar-e Ön 2015-ben Előrehozott Parlamenti Vállasztást? Lezárt 2015-09-24 Nyílt
Akarja-e, hogy Magyarország Kormánya Magyarország biztonsága és a magyar állampolgárok Alaptörvényben biztosított jogainak védelme érdekében minden eszközzel akadályozza meg az illegális határátlépők Hazánkba áramlását, az eddig illegálisan beáramlókat pedig azonnal toloncolja vissza abba az országba, ahonnan Magyarország területére léptek? Lezárt 2015-09-24 Nyílt